کمیته علمی

ردیف

نام  و نشان

محل دانشگاه

آدرس ایمیل

لینک صفحه‌ی شخصی

1

دکتر رضا برنگی

Simoco Wireless Solutions,
AUSTRALIA

rberangi@iust.ac.ir

نمایش

2

دکتر امین زهتابیان

دانشگاه برلین

amin.zehtabian@fu-berlin.de

نمایش

3

دکتر امین حاجی زاده

دانشگاه آلبرگ

aha@et.aau.dk

نمایش

4

دکتر مختار محمدي

Department of Information Technology, Lebanese French University, Kurdistan Region,Iraq

mukhtar@lfu.edu.krd

نمایش

5

دکتر  T. Tan

Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands

t.tan@rad.umcn.nl

نمایش

6

دکتر  I. Domingues

Instituto Português de Oncologia do Porto, Portugal.

inesdomingues@gmail.com

نمایش

7

دکتر    G. S. Patkar

Don Bosco College of Engineering,Goa-India.

gaurangpatkar83@gmail.com

نمایش

8

دکتر حمید سلطانیان‌زاده

دانشگاه تهران

hszadeh@ut.ac.ir

نمایش

9

دکتر احمد اکبری ازیرانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

akbari@iust.ac.ir

نمایش

10

دکتر کامبیز بدیع

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

k_badie@itrc.ac.ir

نمایش

11

دکتر کريم فائز

دانشگاه امیرکبیر

kfaez@aut.ac.ir

نمایش

12

دکتر کاظم فولادی قلعه

دانشگاه تهران

kfouladi@ut.ac.ir

نمایش

13

دکتر بهروز مینایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

b_minaei@iust.ac.ir

نمایش

14

دکتر حسن طاهری

دانشگاه امیرکبیر

htaheri@aut.ac.ir

نمایش

15

دکتر احسان اله کبير

دانشگاه تربیت مدرس

kabir@modares.ac.ir

نمایش

16

دکتر مریم ایمانی آرانی

دانشگاه تربیت مدرس

maryam.imani@modares.ac.ir

نمایش

17

دکتر حمید بیگی

دانشگاه صنعتی شریف

beigy@sharif.edu

نمایش

18

دکتر مهدی جم‌پور

دانشگاه صنعتی قوچان

jampour@qiet.ac.ir

نمایش

19

دکتر محسن سریانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

soryani@iust.ac.ir

نمایش

20

دکتر رضا صفابخش

دانشگاه امیرکبیر

safa@aut.ac.ir

نمایش

21

دکتر احسان اله کوزه‌گر

دانشگاه گیلان

kozegar@guilan.ac.ir

نمایش

22

دکتر محمد قاسم زاده

دانشگاه یزد

m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir

نمایش

23

دکتر حمیدرضا ابوطالبی

دانشگاه یزد

habutalebi@yazd.ac.ir

نمایش

24

دکتر ابوالفضل دیانت

دانشگاه علم و صنعت ایران

adiyanat@iust.ac.ir

نمایش

25

دکتر صالح اعتمادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

sauleh@iust.ac.ir

نمایش

26

دکتر وصال حکمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

vhakami@iust.ac.ir

نمایش

27

دکتر احمد محمودی ازناوه

دانشگاه شهید بهشتی

a_mahmoudi@sbu.ac.ir

نمایش

28

دکتر مازیار پالهنگ

دانشگاه صنعتی اصفهان

palhang@iut.ac.ir

نمایش

29

دکتر حمید حسن‌پور

دانشگاه صنعتی شاهرود

h.hassanpour@shahroodut.ac.ir

 

نمایش

30

دکتر محمدر‌ضا جاهد مطلق

دانشگاه علم و صنعت ایران

jahedmr@iust.ac.ir

نمایش

31

دکتر محمد عبدالهی ازگمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

azgomi@iust.ac.ir

نمایش

32

دکتر حسین سیگاری

دانشگاه صنعتی قوچان

sigari@qiet.ac.ir

نمایش

33

دکتر علی آقا‌گلزاده

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

aghagol@nit.ac.ir

نمایش

34

دکتر مرتضی آنالویی

دانشگاه علم و صنعت ایران

analoui@iust.ac.ir

نمایش

35

دکتر پیمان کبیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

peyman.kabiri@iust.ac.ir

نمایش

36

دکتر امیدرضا معروضی

دانشگاه صنعتی شاهرود

marouzi@shahroodut.ac.ir

نمایش

37

دکتر زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

zmovahedi@iust.ac.ir

نمایش

38

دکتر محمد مهدی همایون پور

دانشگاه امیرکبیر

homayoun@aut.ac.ir

نمایش

39

دکتر محمد‌رضا محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

mrmohammadi@iust.ac.ir

نمایش

40

دکتر جواد حمیدزاده

دانشگاه صنعتی سجاد

j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir

نمایش

41

دکتر غزاله سربیشه‌ئی

دانشگاه صنعتی سجاد

gh_sarbisheie@sadjad.ac.ir

نمایش

42

دکتر محمد رضا کرمی ملایی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

mkarami@nit.ac.ir

نمایش

43

دکتر اسد الله شاه بهرامی

دانشگاه گیلان

shahbahrami@guilan.ac.ir

نمایش

44

دکتر مهدی ازوجی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

m.ezoji@nit.ac.ir

نمایش

45

دکتر محمد حسن قاسمیان یزدی

دانشگاه تربیت مدرس

ghassemi@modares.ac.ir

نمایش

46

دکتر محمدحسین یغمایی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

hyaghmae@um.ac.ir

نمایش

47

دکتر حسین صامتی

دانشگاه صنعتی شریف

sameti@sharif.edu

نمایش

 

تا کنفرانس
1 ماه و 0 روز
آخرین اخبار
پوستر کنفرانس

ICSPIS-2021.jpg

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال مقالات:   15 مهر 1400  30 مهر 1400 (تمدید شده) 5 آبان 1400 (مهلت نهایی)

مهلت پیشنهاد کارگاه‌های آموزشی: 16 آبان 1400

زمان اعلام پذیرش کارگاه های آموزشی: 30 آبان 1400

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: 1 آذر 1400 15 آذر 1400

ثبت نام و ارسال نسخه نهایی مقالات: 15  آذر 1400

تاریخ برگزاری کنفرانس: 8  و 9  دی 1400

تماس با ما

آدرس پستی: ایران، تهران، نارمک، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ مهندسی کامپیوتر
کد پستی: 16846-13114
تلفن:  73225316 (21) 98+
نمابر: 73225322 (21) 98+
پست الکترونیک: ICSPIS2021@gmail.com
مکاتبات کنفرانسی: دکتر مرضیه ملکی‌مجد

مقالات دوره‌های قبلی کنفرانس در IEEE Xplore
تاریخ آخرین بروز رسانی

مهر 1400

آمار بازدیدکنندگان
185802 بازدید