کمیته اجرایی

Minaei.jpg

دکتر بهروز مینایی بیدگلی

رئیس کنفرانس، دانشگاه علم و صنعت ایران

1625136506_imagetools5.png

دکتر محسن سریانی

دبیر علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

Entezari.jpg

دکتر رضا انتظاری‌ ملکی

دبیر اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

Jahed.jpg

دکتر محمدرضا جاهد مطلق

رئیس کمیته‌ مالی، دانشگاه علم و صنعت ایران

Hosseini_Monazah(1).jpg

دکتر امیرمهدی حسینی‌منزه

دبیر انتشارات، دانشگاه علم و صنعت ایران

imagetools0.png

دکتر مرضیه ملکی‌مجد

دبیر کمیته‌ تبلیغات، دانشگاه علم و صنعت ایران

mohammadi.jpg

دکتر محمدرضا محمدی
دبیر کارگاه‌ها، دانشگاه علم و صنعت ایران

diyanat.jpg

دکتر ابوالفضل دیانت
دبیرکمیته‌ انفورماتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

Hakami.jpg

دکتر وصال حکمی
رییس کمیته ارتباط با صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران

2021-05-29_22-39-16-Ashtiyani.jpg

دکتر مهرداد آشتیانی
دبیر کمیته ارتباط با صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران

mashhoun.jpg

مهندس هاشم مشحون
مدیر داخلی، دانشگاه علم و صنعت ایران

kar_azimi2.jpg

خانم اعظم عظیمی

منشی، دانشگاه علم و صنعت ایران

تا کنفرانس
1 ماه و 0 روز
آخرین اخبار
پوستر کنفرانس

ICSPIS-2021.jpg

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال مقالات:   15 مهر 1400  30 مهر 1400 (تمدید شده) 5 آبان 1400 (مهلت نهایی)

مهلت پیشنهاد کارگاه‌های آموزشی: 16 آبان 1400

زمان اعلام پذیرش کارگاه های آموزشی: 30 آبان 1400

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: 1 آذر 1400 15 آذر 1400

ثبت نام و ارسال نسخه نهایی مقالات: 15  آذر 1400

تاریخ برگزاری کنفرانس: 8  و 9  دی 1400

تماس با ما

آدرس پستی: ایران، تهران، نارمک، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ مهندسی کامپیوتر
کد پستی: 16846-13114
تلفن:  73225316 (21) 98+
نمابر: 73225322 (21) 98+
پست الکترونیک: ICSPIS2021@gmail.com
مکاتبات کنفرانسی: دکتر مرضیه ملکی‌مجد

مقالات دوره‌های قبلی کنفرانس در IEEE Xplore
تاریخ آخرین بروز رسانی

مهر 1400

آمار بازدیدکنندگان
185819 بازدید